Achtergrond

Binnen het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ van het ministerie van VWS krijgen lokale sport- en beweegaanbieders de kans om succesvol sport- en beweegaanbod in hun eigen buurt toe te passen. Er zijn namelijk al veel mooie en inspirerende voorbeelden om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en houden. Sport- en beweegaanbieders kunnen alleen een beroep doen op middelen uit de Sportimpuls als de activiteiten gebaseerd zijn op het aanbod dat op de Menukaart Sportimpuls staat.

Wilt u meer informatie over het programma Sport en Bewegen in de Buurt en de Menukaart Sportimpuls? Bezoek dan www.sportindebuurt.nl