Betrokkenen

Sport en Bewegen in de Buurt

Het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’, waar de Sportimpuls en daarmee de Menukaart Sportimpuls deel van uitmaakt, wordt uitgevoerd door veel verschillende partijen. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG en NOC*NSF, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), de hoofdlijnen van het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt. VNO-NCW en MKB-NL onderschrijven deze hoofdlijnen en zullen ook een bijdrage leveren aan het programma in de periode 2012 tot en met 2016.

 

Wilt u meer informatie over het programma Sport en Bewegen in de Buurt en de Sportimpuls? Bezoek dan www.sportindebuurt.nl