Criteria

Om op de Menukaart Sportimpuls vermeld te worden, moet het sport- en beweegaanbod aan een aantal criteria voldoen. De volgende vragen zijn daarbij leidend:

Is de interventie een gerichte aanpak om mensen duurzaam/structureel aan het sporten en bewegen te krijgen?

Een sport- en beweeginterventie is er op gericht om het gedrag van mensen te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, zodat zij structureel gaan sporten en bewegen. Een interventie bevat een planmatige en doelgerichte aanpak en is duidelijk meer dan een eenmalige (kennismakings)activiteit. (1)  


Bevat de interventie sport- en beweegaanbod?

Een interventie bestaat uit verschillende onderdelen (planmatige aanpak). Sport- en beweegaanbod is een van deze onderdelen. (2)


Richt de interventie zich rechtstreeks op de einddoelgroep?

De sport- en beweeginterventie zet rechtstreeks mensen structureel in beweging.


Is de interventie in zijn huidige vorm op minimaal 3 locaties uitgevoerd?

De huidige vorm en aanpak van de interventie dient op minimaal 3 locaties te zijn uitgevoerd. Het kan zijn dat u recent op basis van evaluaties aanpassingen hebt gedaan aan uw interventie en dat deze nieuwe opzet nog niet op 3 locaties is uitgevoerd. Als de aanpassingen beperkt van aard waren, zoals een extra les in een module of een aanpassing in de ondersteunende materialen, dan is dat geen probleem. Interventies die net zijn (door)ontwikkeld en nieuw aanbod bevatten, welke nog niet is toegepast op minimaal 3 locaties, vallen hier dus buiten.


Is de interventie toe te passen/over te dragen op andere (lokale) locaties?

De interventie is ongeacht de lokale context uitvoerbaar op andere locaties.


Kan de interventie na financiering uit de Sportimpuls lokaal zelfstandig voortgezet worden?

Het is voor een lokale organisatie mogelijk om de interventie zowel organisatorisch als financieel door te zetten nadat de financiering vanuit de Sportimpuls is afgelopen.

 

Kunt u/ uw organisatie ondersteuning bieden bij de lokale uitrol van de interventie?

Bijvoorbeeld: bent u beschikbaar voor kennisoverdracht? Is er een helpdesk waar lokale uitvoerders terecht kunnen met vragen? Organiseert u (bij)scholing voor lokale uitvoerders?


Zijn de kosten (en eventuele baten) van de uitvoer van de interventie lokaal inzichtelijk of inzichtelijk te maken?

Aan de volgende twee criteria hoeft niet gelijk voldaan te worden:


Is er een handleiding/stappenplan/beschrijving beschikbaar voor de lokale aanbieder?
Is er een verslag/rapportage van een tevredenheidsonderzoek (deelnemers en professionals)?

 

NB. De interventie-eigenaar ondertekent de inspanningsverplichting ‘Menukaart Sportimpuls’.


(1) Activiteiten met een korte uitvoeringstermijn bv. gericht op kennismaking, moeten in een interventie gecombineerd - met andere activiteiten - worden aangeboden op de Menukaart Sportimpuls.

(2) Denksport interventies moeten in een Sportimpuls aanvraag gecombineerd - met een sport- of beweeginterventie - worden aangeboden. 

Wilt u meer informatie over het programma Sport en Bewegen in de Buurt en de Menukaart Sportimpuls? Bezoek dan www.sportindebuurt.nl