Zelfscan Sportimpuls

Welkom bij de zelfscan Sportimpuls!
De zelfscan is bedoeld voor sport- en beweegaanbieders die bezig zijn met het opstellen van een reguliere Sportimpuls aanvraag. 

De vragen van de zelfscan zijn opgesteld aan de hand van de relevantie- en kwaliteitscriteria van de Sportimpuls. Het doel is om jou een spiegel voor te houden: in hoeverre zijn deze criteria - met de aandachtspunten - verwerkt in de aanvraag? Daarnaast worden praktische tips gegeven om de aanvraag te verbeteren. 

De zelfscan staat helemaal los van de beoordelingsprocedure. Het is een ondersteunend instrument dat geheel vrijblijvend gebruikt kan worden. Er kunnen dus geen rechten ontleend worden aan de zelfscan en de feedback die gegeven wordt! 

Voor vragen, ondersteuning en advies over de aanvraag kunt je terecht bij diverse organisaties. Wij raden je aan om contact op te nemen met:

  • de gemeente, over de relevantie van de aanvraag en de aansluiting bij andere projecten of netwerken.
  • de interventie eigenaar, over de keuze voor de interventie en de kwaliteit van de aanvraag met betrekking tot de interventie.
  • de Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI), om de aanvraag te toetsen aan de hand van de criteria van de Sportimpuls.

Start Zelfscan